Võ Lâm VoLam2020.com 19h Tối Ngày 14/09/2017 Open Máy Chủ Kim Sơn - Sơn Hà Xã Tắc

Thảo luận trong 'JX Võ Lâm Mới Ra - Võ Lâm Private' bắt đầu bởi quangcaogame, 9/9/17.

 1. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 2. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 3. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 4. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 5. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 6. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 7. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 8. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 9. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 10. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 11. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

 12. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 13. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 14. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 15. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 16. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 17. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 18. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 20.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   
 19. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 60.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận

  Giftcode)
   
 20. quangcaogame

  quangcaogame Active Member

  ❌Trang chủ: http://volam2020.com/
  ❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
  ❌Tải Game: http://kimson.volam2020.com/tai-game
  ❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ⛔ Tên máy chủ : Kim Sơn
  ⛔ Phiên bản vận hành : Sơn Hà Xã Tắc
  ⛔ Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng ngay cấp 60.
  Thần Hành Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Thổ Địa Phù(Hạn sử dụng 15 ngày).
  Bộ Trang Bị Kim Phong
  Cấp 60
  Ngựa 60
  200 Danh Vọng
  Cấp 80
  1 Kỹ Năng Cấp 80
  300 Danh Vọng
  Cấp 120
  1 Quyển Bí Kíp 120
  3 Viên Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  GiftCode
  Ngựa Bôn Tiêu 3 Ngày + 5 Tiên Thảo Lộ + 5 Phúc Duyên Đại + 1000 Mảnh SHXT (Bấm Vào https://www.facebook.com/vlkimson/posts/1586017918135813 Để Xem Nhận Giftcode)
   

Bình luận trên Facebook

Chia sẻ trang này